Kradzież danych

Funkcjonowanie we współczesnym świecie bez dostępu do sieci wydaje się niemożliwe. Internet to doskonałe źródło informacji, wiedzy i komunikacji. Za pomocą Internetu można wykonać przelew, sprawdzić rachunki bankowe, zrobić zakupy, a także skontaktować się ze znajomymi.

Istnieje wiele witryn, które wymagają założenia i uaktywnienia indywidualnego konta, chronionego hasłem. Rozwiązanie to jest bardzo popularne, praktycznie każdy człowiek korzysta z różnych narzędzi wymagających posiadania indywidualnego konta, a co za tym idzie, uwzględnienia danych osobowych. Istnieją różne narzędzia, których celem jest ochrona danych, należy jednak pamiętać, że istotny wpływ na to mają także osoby korzystające z konkretnej propozycji.

Kradzież tożsamości – co to takiego?

Kradzież tożsamości, ogólnie rzecz ujmując, to całokształt działań podejmowanych w celu uzyskania informacji i danych realnie istniejących osób. Cel tego typu przedsięwzięć może być rożny, począwszy od zwykłej ciekawości, a na zamiarze popełnienia czynu zabronionego skończywszy.

Dane osobowe mogą być przywłaszczane w rożny sposób, praktycznie każdy haker posiada indywidualnie opracowane metody, które pozwalają uzyskanie określonego celu. Najczęściej są to narzędzia informatyczne, techniczne oraz socjotechniczne. Cechą wspólną podejmowanych działań jest bez wątpienia to, że działania te są niezgodne z prawem, a w wielu przypadkach mają wręcz charakter przestępczy.

Kradzież danych bardzo często wiąże się z chęcią uzyskania korzyści materialnych, czyli pozyskania środków z konta bankowego, zaciągnięcia kredytu za pośrednictwem Internetu czy dokonanie zakupów. Należy podkreślić, że przytoczone przykłady to najczęściej pojawiające się powody kradzieży tożsamości, cel tego typu działań może być zupełnie inny, nierzadko zaskakujący.

Ogólnie rzecz ujmując, kradzież tożsamości to przede wszystkim nieprawne naruszenie dóbr osobistych danej osoby.

Zgodnie z kodeksem karnym, kradzież tożsamości to przestępstwo, które polega na podszywaniu się pod inną osobę oraz wykorzystywaniu jej wizerunku lub innych danych osobowych w celu wyrządzenia szkody majątkowej bądź osobistej.

Kradzież tożsamości w Internecie to zjawisko, które występuje bardzo często i realnie zagraża osobie wobec której zostało popełnione.

Analizując te kwestię warto zastanowić się, czym w rzeczy samej są dane osobowe, których bezpośrednio dotyczy kradzież tożsamości?

Zgodnie z ustawą dane osobowe to „wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej”. W praktyce oznacza to, że kradzież danych osobowych polega na nieprawnym wykorzystaniu informacji, na których podstawie można zidentyfikować daną osobę. Działania te – wbrew pozorom – nie ograniczają się wyłącznie do informacji teleadresowych, daty i miejsca urodzenia, ale także miejsca pracy, wyznania, cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, ekonomicznych, kulturowych lub społecznych.

Warto nadmienić, że wiele osób – świadomie lub nieświadomie – udostępnia własne dane osobowe, umieszczając na portalach społecznościowych informacje dotyczące życia osobistego i zawodowego, nierzadko z uwzględnieniem sfery intymnej. Nietrudno zauważyć, że wiele osób dzieli się praktycznie wszystkim ze znajomymi i nieznajomymi, stwarzając w ten sposób prosty sposób do pozyskania informacji dotyczących danej osoby.

Niestety, w ostatnim czasie można zauważyć, że coraz więcej osób udostępnia własne dane bez zachowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, nierzadko wręcz bez namysłu, umożliwiając potencjalnym przestępcom łatwy dostęp do interesujących ich informacji. Inaczej rzecz ujmując, dostęp do danych osobowych może uzyskać niemalże każdy internauta.

Tu proponuję zdjęcie laptopa z widoczną klawiaturą, nad którą znajdują się dłonie, ewentualnie twarz w kapturze

Portale społecznościowe a hakerzy

Ten, kogo nie ma w Internecie, w rzeczywistości nie istnieje – mówi znane powiedzenie. Wiele osób, wychodząc z tego założenia, zakłada konta na portalach społecznościowych, nie wracając uwagi na odpowiednie zabezpieczenie i ochronę danych osobowych. Dla hakerów jest to przysłowiowy klucz do domu.

Każdy użytkownik portali społecznościowych ma prawo umieszczać dane osobowe, które uzna za niezbędne. Zgodnie z polityką prywatności, istnieje możliwość blokowania wybranych treści – jest to najprostszy sposób, by chronić własne dane. Niestety, wiele osób nie korzysta z tych narzędzi, udostępniając wiele informacji dotyczących życia prywatnego, a nawet intymnego.

O ile dane osobowe wykorzystywane są w kwestii stricte marketingowej, nie ma w tym nic złego, jednakże jeśli haker pozyskuje te dane w celu uzyskania korzyści dla siebie i dokonania krzywdy względem właściciela, pojawia się poważny problem.

Warto pamiętać, że nie tylko portale społecznościowe pozwalają kradzież danych osobowych, możliwość tę dają także bankowość internetowa czy platformy, za których pośrednictwem przedsiębiorcy korzystają z zasobów ZUS czy US.

Nietrudno zauważyć, że wymienione powyżej platformy zapewniają cyberprzestępcom dostęp do poufnych danych, za których pomocą można dokonać wielu operacji niekorzystnych dla internauty.

Tu proponuję zdjęcie portalu społecznościowego lub witryny bankowej